Aylık arşivler: Mart 2014

Karmaşık Projeler Üzerinde Ekip İşbirliği İçin Basit Bir Çerçeve :Scrum

Scrum 1990 yılının başlarında geliştirilen çevik yazılım geliştirme (Agile Software Development) yöntemidir . Bir proje yönetim metodolojisi olan Scrum’un popülerliği her geçen gün artmaktadır.Klasik bir Software Development Life Cycle olmayıp,bize Agile Framework/Çevik Altyapı sunar.Bir çok büyük şirket(Google ,Facebook..) tarafından kullanılan Scrum sadece yazılım geliştirme süreçlerinde değil şirketlerin diğer tüm süreçlerinde de kullanılabilir.

Kısaca Scrum ;İhtiyaca yönelik ,esnek bir geliştirme sürecidir. Düzenli geri bildirim ve kısa dönemli planlamalarla hedefe ulaşmayı sağlar.Yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç ve önem sıralamasına göre çalıştığından dolayı müşterinin düzenli geri bildirimlerine göre yapılanmayı sağlar. En önemlisi de müşteri ve geliştirici doğrudan iletişim içinde olmadıkları için yazılım geliştirici baskı altında olmaz ve işine yoğunlaşır.

Scrum da roller:

1) ScrumMaster(Proje Yöneticisi):

• Takımın performansını gerçekleştirmesine engel olan durumları ortadan kaldırır.Esnek bir çalışma ortamı yaratmaya çalışır.
• Scrum sürecinin amaçlandığı gibi devam etmesini sağlar.
• Takımın görevlerini yerine getirmelerini, odaklanmalarını sağlar.
• Development ekibiyle birlikte product backlogu ele alarak öncelik sırasına göre sprintlerin planlanmasını, takibini yapar.Yaşanacak sorunların çözümleri konusunda developerlar ile iş birliği yaparak development ekibiyle product owner arasında bir köprü vazifesi görür.

2)Product Owner(Proje Sorumlusu)
• Üründen sorumludur.Ürünün özelliklerini tanımlar,çıkış tarihleri ve içerikler hakkında karar verir.
• Özelliklerinin önceliklerini piyasaya göre düzenler.
• Özellikleri ve öncelikleri her Sprint de değiştirebilir.
• Çalışma sonuçlarını Kabul / Red eder.
• Müşteri odaklı dökümanları hazırlar,önceliklerini belirler ve bunları Product backlog içerisine ekler.

3) Team
•Ürünün geliştirilmesinden sorumlu olan takıma verilen isimdir.
• Product backlogtan, sprint backlog oluşturulurken, scrum master ile birlikte her bir itemın ne kadar süreceğini belirleyerek, belirlenen süre içerisinde implementasyonu yapar.
• 7 + kişilik gruplardan oluşur.Ne kadar çok üye olursa organize etmek ve toplantıları yapmak o kadar zorlaşabilir.

Scrumda Bileşenler

Product Backlog : Ürünün gereksinimlerinin ve fonksiyonlarının tutulduğu ve önceliğe göre sıralandığı bir listedir. Burada maliyet belirlenir.Scrumdaki tüm roller product backloga erişebilir durumda olmalıdır.

Sprint Backlog : Product Backlog daki öncelik sırasındaki itemlarla belirli bir plan çıkarıldıktan sonra o planla yapılacak bir liste ortaya çıkar ve bu listedeki işler için sprint denilen 2-4 haftalık süre koşulur.Ortaya elle tutulur bir geliştirme çıkaracak şekilde her sprint sonrası dışarıya verilecek bir increment çıkar .Sprint backlog, o sprintte yapılacak işlerin tutulduğu yerdir ve scrum daki herkes yine bu sprint backloga erişir.

Daily Scrum Meeting : Ekipteki herkesin bir araya gelerek karşılaştıkları sorunları, bir önceki görüşmeden sonra neler yaptığını ve bundan sonra neler yapacağını anlattığı uzun sürmeyen, sprinti etkileyebilecek bir olumsuzluğun zamanında önüne geçilebilmesini sağlayan kısa görüşmelerdir.

Sprint Review : Her sprint sonrasıda yapılan işleri gözden geçirmek ve bundan sonraki sprintlerin verimliliğini arttırmak için yapılan toplantıdır.

 Resim

 

 

Teşekkürler:)

Reklamlar

Twitter gibisi var mı ? :)

Merhabalar,ilk blog yazımı Recep Hocamın verdiği öneriyle Twitter’ın eğitime katkısı olarak yazmaya karar verdim .Şu an girişimi engelli olan Twitter bana göre en önemli mikroblog ortamlarından biridir.Her kullanıcı Twitter üzerinden takip etmek istedikleri kişileri ekleyerek kendilerine ağ oluşturabilirler ve fikirlerini , düşüncelerini , resim, video ve diledikleri sayfaların web adreslerini paylaşabilirler.Diğer kullanıcılar da bu paylaşımlara yorum yapabilir ya da kendi hesaplarında diğer kullanıcıların da görebilmesi için paylaşabilirler. Twitter’a her zaman her yerden erişebilir olması,bilgi paylaşımının çok kolay bir şekilde gerçekleşmesi , güçlü iletişim ve sosyal destek özelliğiyle bana göre en cazip öğrenme-öğretme ortamı olmuştur.Her yaştan öğrenciler Twitter’ı mesajlaşmak, tartışmalara katılmak,araştırdıklarını paylaşmak için kullanmaktadırlar.Bunun yanı sıra Twitter herhangi bir etkinliğe katılan (konferans/sempozyum…vb.) kişilerin iletişim ve bilgi paylaşımı amaçlı kullanılmaktadır. Twitter ile konferansa katılanlar konularla ilgili düşüncelerini, yorumlarını paylaşabilmektedirler aynı zamanda yaşanan anlık değişiklikleri katılımcılara iletebilmektedir.Bana göre Twitter anlık bilgi paylaşımı açısından en önemli mikroblog ortamıdır.Her bilgisayar,telefondan girilebildiği için öğrenme sınırı ortadan kalkmış ve kullanıcılar her an her yerden öğrenme/öğretme sürecini yaşamlarına entegre etmişlerdir. Twitter gibi sosyal ağlar tüm okullarda olduğu gibi beni okulumda da öğretmen – öğrenci iletişimini  güçlendirmiştir. Böylelikle öğrencilerin öğretmenine olan güveni artabilmektedir.  Aynı zaman da kendi meslek alanlarında ki mezun kişilerle tecrübe paylaşımı yapılması konusunda en büyük iletişim kaynaklarından olmuştur. Sırf öğrencilerin değil her yasan insanların istedikleri konu hakkında kendilerini geliştirebilmeleri için bana göre en kolay yollardan biri Twitter dan araştırma yapmalarıdır. Bu kadar yararlı olan bir sosyal paylaşım ağına her ülkeden her insanın erişiminin sağlanması dileğiyle 🙂

Teşekkürler.